Cool IPod Converter

5.90 
  • 更新时间:2012-08-20
  • 下载次数:0
  • 软件大小: 5.32MB
  • 软件类型: 正式版
  • 软件语言:多国语言
  • 软件评分:

软件平台: Win9x/Me/NT/2000/XP/2003

无插件 安全 正式版

软件介绍

可将多种视频文件转换为ipod视频格式文件,支持RM/RMVB, AVI (DivX, Xvid), MOV/QT (QuickTime), DVDs, VCDs, MPEG (MPEG-1, MPEG-2), MPG, WMV/ASF, DAT, MKV, MP4, 3GP等格式.