E.M. HD Video Converter 2.61 

更新时间:2012-08-20
  • 下载次数:2
  • 软件大小: 6.92MB
  • 软件类型: 正式版
  • 软件语言:多国语言

软件平台: Winxp/vista/win7/2000/2003

无插件 安全 正式版

软件介绍

E.M. HD Video Converter不仅仅可以把你喜爱的视频转换为蓝光光碟(BD-25 / BD-50),格式,AVCHD (BD-9 / BD-5)格式。它还可以转换所有视频到HD(高清)格式像HD MPEG2 TS, HD H264 TS , HD WMV Video, HD DivX , HD Xvid , HD H.264, HD Quick Time , HD MPEG4, HD FLV , HD MKV 等等。

下载地址

历史版本下载

网友评论