SoftPepper 3GP Video Converter 1.0 

更新时间:2012-08-20
  • 下载次数:0
  • 软件大小: 9.3MB
  • 软件类型: 正式版
  • 软件语言:多国语言

软件平台: Win9x/Me/NT/2000/XP/2003

无插件 安全 正式版

软件介绍

    一款3GP视频转换软件。可以将mpg, mpeg1, mpeg2, mpeg4, wmv, mp4, 3gp, mov, rm, dv, yuv, h264 格式视频文件转换成 3GPP 格式视频文件,将3GP 格式视频文件转换到 MPEG, AVI, VOB, MPEG4, WMV格式视频文件。提取3GPP格式视频文件中的音频文件并保存为MP3, WAV, AC3, WMA, m4a, ogg, aac格式音频文件或者纯音频的3GP格式文件

网友评论