xSQL Script Executor

2.0.0.0 
  • 更新时间:11-25
  • 下载次数:1
  • 软件大小: 1.12M
  • 软件类型: 正式版
  • 软件语言:多国语言
  • 软件评分:

软件平台: WinXP/2000/2003/Vista

无插件 安全 正式版

软件介绍

xSQL Script Executor 是一款专业数据库工具。用于生成SCRIPT。 Script Executor支持SQL Server 2008/2005/2000, MySQL 5.0/5.1, DB2 9.0 and SQL Server Compcat Edition 3.5

网友评论