HD Tune Prologo

HD Tune Pro

更新时间:2017-08-07
  • 软件语言:简体中文
  • 软件评分:4星

软件平台:WinXP/2000/vista/Win7/Win8/Win10

软件简介:hd tune pro是一款小巧易用的硬盘工具软件.hd tune pro主要功能有硬盘传输速率检测,健康状态检测,温度检测及磁盘表面扫描等.hd tune pro还能检测出硬盘的固件版本、序列号、容量、缓存大小。

无插件 安全 正式版
  • HD Tune Pro截图1
  • HD Tune Pro截图2
  • HD Tune Pro截图3
  • HD Tune Pro截图4
  • HD Tune Pro截图5