HWINFO32logo

HWINFO32

更新时间:2018-08-03
  • 软件语言:简体中文
  • 软件评分:1星

软件平台:WinXP/Win2K/Vista/Win7/Win8/Win8.1

软件简介:HWiNFO32是电脑硬件检测软件。它主要可以显示出处理器、主板及芯片组、PCMCIA接口、BIOS版本、内存等信息,另外HWiNFO还提供了对处理器、内存、硬盘(WIN9X里不可用)以及CD-ROM的性能测试功能。

无插件 安全 正式版

版本列表

立即下载

HWINFO32 5.87.3495

大小:3.83MB | 更新:2018-08-03
立即下载

HWINFO32 5.87.3490

大小:3.83MB | 更新:2018-07-26
立即下载

HWiNFO32 5.86.3480

大小:3.83MB | 更新:2018-07-18
立即下载

HWINFO32 5.85.3465

大小:3.83MB | 更新:2018-06-28
立即下载

HWiNFO32 5.85.3460

大小:3.83MB | 更新:2018-06-08
立即下载

HWINFO32 5.85.3455

大小:3.83MB | 更新:2018-06-01
立即下载

HWINFO32 5.84.3450

大小:3.83MB | 更新:2018-05-24
立即下载

HWiNFO32 5.83.3440

大小:3.83MB | 更新:2018-05-17
立即下载

HWINFO32 5.83.3435

大小:11.71MB | 更新:2018-05-11
立即下载

HWiNFO32 5.83.3430.0

大小:3.83MB | 更新:2018-05-03
立即下载

HWINFO32 5.83.3420

大小:3.82MB | 更新:2018-04-19
立即下载

HWINFO32 5.80.3400

大小:3.82MB | 更新:2018-04-11
立即下载

HWiNFO32 5.79.3395

大小:3.89MB | 更新:2018-04-04
立即下载

HWiNFO32 5.79.3390

大小:3.89MB | 更新:2018-03-30
立即下载

HWiNFO32 5.79.3385

大小:3.9MB | 更新:2018-03-21
立即下载

HWiNFO32 5.79.3383

大小:3.89MB | 更新:2018-03-17
立即下载

HWiNFO32 5.74.3363

大小:3.85MB | 更新:2018-03-07
立即下载

HWiNFO32 5.73.3350

大小:3.85MB | 更新:2018-02-28
立即下载

HWINFO32 5.73.3345 Beta

大小:3.85MB | 更新:2018-02-23
立即下载

HWINFO32 5.73.3340 Beta

大小:3.84MB | 更新:2018-02-14