Tekram建邦DC-390U2W、DC-390U2B SCSI卡最新驱动3.26版For Win9x/NT4/2000/DOS/Novell

Tekram建邦DC-390U2W、DC-390U2B SCSI卡最新驱动3.26版For Win9x/NT4/2000/DOS/Novell

  • 更新时间:2012-10-18
  • 下载次数:2
  • 软件大小: 8.24MB
  • 软件类型: 正式版
  • 软件语言:简体中文
  • 软件评分:

软件平台:Tekram建邦DC-390F、DC-390U、DC-390U2W、DC-390U2B SCSI卡

无插件 安全 正式版