Highpoint RocketRAID 133控制卡最新BIOS及驱动2.32版For Win9x/ME/NT4/2000/XP

Highpoint RocketRAID 133控制卡最新BIOS及驱动2.32版For Win9x/ME/NT4/2000/XP

  • 更新时间:2012-10-18
  • 下载次数:0
  • 软件大小: 8.33MB
  • 软件类型: 正式版
  • 软件语言:简体中文
  • 软件评分:

软件平台:Highpoint RocketRAID 133(使用HPT372/372A芯片)控制卡

无插件 安全 正式版