Guillemot&Hercules大力神Game Theater XP声卡最新驱动3.02完全版For Win9x/ME/2000/XP

Guillemot&Hercules大力神Game Theater XP声卡最新驱动3.02完全版For Win9x/ME/2000/XP

  • 更新时间:2012-10-18
  • 下载次数:10
  • 软件大小: 23.33MB
  • 软件类型: 正式版
  • 软件语言:简体中文
  • 软件评分:

软件平台:Guillemot&Hercules大力神Fortissimo II/Game Theater XP/Fortissimo III 7.1/Digifire 7.1系列声卡

无插件 安全 正式版

软件介绍

这个是多语言版包括英文,法文,德文,意大利文,新版驱动支持了WinXP,支持PowerDVD Pro 6.1