Audiotrak MAYA EX5 USB声卡最新驱动QV1.1版For Win98SE/ME/2000/XP

Audiotrak MAYA EX5 USB声卡最新驱动QV1.1版For Win98SE/ME/2000/XP

  • 更新时间:2012-10-18
  • 下载次数:2
  • 软件大小: 8.56MB
  • 软件类型: 正式版
  • 软件语言:简体中文
  • 软件评分:

软件平台:Audiotrak MAYA EX5 USB声卡

无插件 安全 正式版

软件介绍

特别注意:
1.请先将旧版本的Sensaura 3D EAX驱动卸载之后,再安装此新版QSound驱动,。
2.此新版QSound驱动不支持AC3/DTS