Audiotrak MAYA 44 MKII声卡最新驱动1.40简体中文版For Win98SE/ME/2000/XP

Audiotrak MAYA 44 MKII声卡最新驱动1.40简体中文版For Win98SE/ME/2000/XP

  • 更新时间:2012-10-18
  • 下载次数:0
  • 软件大小: 8.32MB
  • 软件类型: 正式版
  • 软件语言:简体中文
  • 软件评分:

软件平台:Audiotrak MAYA 44 MKII声卡

无插件 安全 正式版

软件介绍

1.修正了一些较小的BUG。
2.增加了DirectWIRE3.0