Bandicamlogo

Bandicam

更新时间:2018-01-31
  • 软件语言:简体中文
  • 软件评分:5星

软件平台:WinXP/Win2K/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10

软件简介:Bandicam是款专业且非常受欢迎的高清视频录制工具,Bandicam的特色优势就在于对电脑配置要求低,通用性好,一些配置比较低端的电脑,常常录制视频就会出现不同步状况,使用Bandicam就能够避免此问题。

无插件 安全 正式版
  • Bandicam截图1

版本列表

立即下载

Bandicam 4.1.1.1371

大小:16.95MB | 更新:2018-01-31
立即下载

Bandicam 4.1.0.1362

大小:16.78MB | 更新:2017-12-21
立即下载

Bandicam 4.0.2.1352

大小:16.78MB | 更新:2017-11-22
立即下载

Bandicam 4.0.1.1339

大小:16.78MB | 更新:2017-09-29
立即下载

Bandicam 4.0.0.1331

大小:16.73MB | 更新:2017-08-24
立即下载

Bandicam 4.0.0.1330

大小:16.7MB | 更新:2017-08-23
立即下载

Bandicam 3.4.3.1262

大小:14.9MB | 更新:2017-07-17
立即下载

Bandicam 3.4.2.1258

大小:16.33MB | 更新:2017-05-27
立即下载

Bandicam 3.4.1.1256

大小:16.3MB | 更新:2017-05-26
立即下载

Bandicam 3.4.0.1227

大小:16.2MB | 更新:2017-04-27
立即下载

Bandicam 3.3.3.1209

大小:16.2MB | 更新:2017-03-15
立即下载

Bandicam 3.3.2.1195

大小:16.55MB | 更新:2017-03-09
立即下载

Bandicam 3.2.5.1125

大小:20MB | 更新:2017-03-09
立即下载

Bandicam 3.2.4.1118

大小:14.99MB | 更新:2017-03-09
立即下载

Bandicam 3.2.2.1111

大小:14.99MB | 更新:2017-03-09
立即下载

Bandicam 3.2.1.1107

大小:14.99MB | 更新:2017-03-09
立即下载

Bandicam 3.2.0.1102

大小:14.99MB | 更新:2017-03-09
立即下载

Bandicam 3.1.0.1064

大小:14.99MB | 更新:2017-03-09
立即下载

Bandicam 3.0.2.1014

大小:14.99MB | 更新:2017-03-09
立即下载

Bandicam 3.0.1.1003

大小:14.99MB | 更新:2017-03-09