X Codec Pack 2.2.0 build 507 RC BETA 

更新时间:2012-08-20
  • 下载次数:9
  • 软件大小: 10.1MB
  • 软件类型: 正式版
  • 软件语言:多国语言

软件平台: Win9x/Me/NT/2000/XP/2003

无插件 安全 正式版

软件介绍

      一个多媒体的编/译码器软件,当你拥有一些多媒体文件或影片,却无法播放或看不到影片的画面,通常是你缺少了该影片的编/译码器,你必须拥有该影片相对应的编/译码器才可正常播放及观看该影片,当无法播放时可安装此 X Codec Pack试试看或许你就可以观看影片了。

该 X Codec Pack 内包含有以下的编/译码器:
- DivX Codec 5.11
- XviD Codec 1.0 RC2 (Koepi's)
- AC3 Filter 0.70b
- Matrix Mixer 0.30b
- DivX AntiFreeze 0.4
- DivX G400 2.83

下载地址

历史版本下载

网友评论