AimOne Audio/Video to MP3/WAV Converter

AimOne Audio/Video to MP3/WAV Converter

1.82 汉化版 
  • 更新时间:2012-08-20
  • 下载次数:1
  • 软件大小: 2.23MB
  • 软件类型: 正式版
  • 软件语言:多国语言
  • 软件评分:

软件平台: Win9x/Me/NT/2000/XP/2003

无插件 安全 正式版

软件介绍

  这是一款几乎把所有的音频、视频文件转换为 MP3 的好工具。
支持的类型包括 RM,RMVB,AVI, VCD, DVD, MPEG, WMV, WMA, DAT, AC3...等
官方介绍:
提取音频从  AVI, MPEG, ASF, WMV, RM 视频文件到 MP3/WAV 输出
转换 WMA 到 MP3, WMA 到 WAV
转换 RA  到 MP3, RA  到 WAV
转换 AC3 到 MP3, AC3 到 WAV
转换 MP3 到 WAV, WAV 到 MP3
支持音频分割。支持批量转换。