Alice DVD any Video to MPEG ConverterAlice DVD any Video to MPEG Converter标题图

Alice DVD any Video to MPEG Converter 5.0 

更新时间:2012-08-20
  • 下载次数:0
  • 软件大小: 3.63MB
  • 软件类型: 正式版
  • 软件语言:多国语言

软件平台: Win9x/Me/NT/2000/XP/2003

无插件 安全 正式版

软件介绍

   是DVD以及任何媒体格式的MPEG解码器, 它可以把DVD影片,ifo,vob,rm,rmvb,wmv,asf,avi,xvid,divx,mpg,dat,mov,qt, mpeg2,mp4,mp3,鼠,h.264成为MPEG格式. 它还支持选择字幕和音频转出口.

下载地址

历史版本下载

网友评论