Batch Doc Print

1.4.8.18 
  • 更新时间:11-25
  • 下载次数:4
  • 软件大小: 1.04M
  • 软件类型: 正式版
  • 软件语言:多国语言
  • 软件评分:

软件平台: Win9x/Me/NT/2000/XP/2003

无插件 安全 正式版

软件介绍

    可以成批的将doc,xls,txt,rtf,html,htm,txt等文档打印成Ms文档或Adobe的PDF文档……支持的格式:*.doc, *.html, *.htm, *.rtf, *.mht, *.mhtml, *.dot等

网友评论