AVD Batch Converter 2.0 

更新时间:2012-08-20
  • 下载次数:5
  • 软件大小: 1.11MB
  • 软件类型: 正式版
  • 软件语言:多国语言

软件平台: Win9x/Me/NT/2000/XP/2003

无插件 安全 正式版

软件介绍

图片格式转换工具,支持BMP, JPG, GIF, PNG, PCX, TGA, TIF, JPEG2000等输出格式,源文件格式可为BMP, TIF, TIFF, GIF, JPG, JPEG等

下载地址

网友评论