Allok QuickTime to AVI MPEG DVD Converter

Allok QuickTime to AVI MPEG DVD Converter

3.6.0529 
  • 更新时间:11-25
  • 下载次数:2
  • 软件大小: 7.47M
  • 软件类型: 正式版
  • 软件语言:多国语言
  • 软件评分:

软件平台: Winxp/vista/win7/2000/2003

无插件 安全 正式版

软件介绍

Allok QuickTime to AVI MPEG DVD Converter是一款QuickTime媒体转换软件,能够转换MOV, QT, MP4, M4V为AVI,DivX,Xvid, MPEG1, MPEG2, VCD, SVCD, DVD格式,还支持将MOV, QT, MP4和M4V文件转换为DVD视频文件(VIDEO_TS, AUDIO_TS)及VCD/SVCD光盘映像(*.bin,*.cue)。

网友评论