Kingdia Apple TV Video Converter 3.7.12 

更新时间:2012-08-20
  • 下载次数:0
  • 软件大小: 4.6MB
  • 软件类型: 正式版
  • 软件语言:多国语言

软件平台: Win9x/Me/NT/2000/XP/2003

无插件 安全 正式版

软件介绍

支持大部分视频格式,例如DivX, XviD, AVI, WMV, MPG, MPEG, ASF, RM, RMVB,
>
>MOV, ASX, MKV, OGM, 3GP, M4V, H261, H264, YUV, MJPEG, SVCD, VCD 等等.
>
>支持大部分音频格式,例如 MP3, WMA, OGG, AAC, M4A, WAV.
>支持 MP4(MPEG-4,H.264), WAV,AAC, MP3 放入 Apple TV
>支持输出视频解码:MPEG4/H.264.
>支持输出音频解码:WAV/AAC/MP3.
>批量视频文件转换.
>友好界面,易于操作 

网友评论