Plato Media Player 13.03.01 

更新时间:2012-08-20
  • 下载次数:2
  • 软件大小: 26.67MB
  • 软件类型: 正式版
  • 软件语言:多国语言

软件平台: Winxp/vista/win7/2000/2003

无插件 安全 正式版

软件介绍

  Plato Media Player是个功能强大的免费的多媒体播放工具,支持各种视频格式和音频格式播放。并且它有一个非常简单的图形用户界面,使你使用起来非常的方便,支持的格式有:(MPEG-2, MPEG-4, H.264, DivX, MPEG-1, ASF / WMV / WMA, MP4 / MOV / 3GP OGG / OGM / Annodex Matroska (MKV) / Real/ WAV (incuding DTS)/ Raw Audio: DTS, AAC, AC3 / A52 / Raw DV / FLA mp3, ogg。

网友评论