LingvoSoft Talking Picture Dictionary 2008 Russian - Persian (Farsi)LingvoSoft Talking Picture Dictionary 2008 Russian - Persian (Farsi)标题图

LingvoSoft Talking Picture Dictionary 2008 Russian - Persian (Farsi) 1.2.26 

更新时间:2012-08-20
  • 下载次数:1
  • 软件大小: 7.89MB
  • 软件类型: 正式版
  • 软件语言:多国语言

软件平台: Win9x/Me/NT/2000/XP/2003

无插件 安全 正式版