dvdvideosoft Free Disc Burner

3.0.39.119
  • 更新时间:2016-02-03
  • 下载次数:5
  • 软件大小:
  • 软件类型: 正式版
  • 软件语言:多国语言
  • 软件评分:

软件平台:WinXP/Win2K/Vista/Win7/Win8/Win8.1

无插件 安全 正式版

软件介绍

  Free Disc Burner 可将任何文件、文件夹(数据)烧录到任何的光盘。可以将文件写到已经使用过的光盘,并擦出光盘里的资料,支持蓝光。支持媒介类型: BD-R / BD-RE (Blu-Ray), DVD-R Double Layer, DVD-R Dual Layer, DVD+R / DVD+RW, DVD-R / DVD-RW, DVD-RAM, CD-R / CD-RW.