Quantum GIS For Linux 1.7.4 

更新时间:2012-08-20
  • 下载次数:0
  • 软件大小: 10.04MB
  • 软件类型: 正式版
  • 软件语言:多国语言

软件平台: Linux/FreeBSD/UNIX

无插件 安全 正式版

软件介绍

Quantum GIS是一个跨平台的地理信息系统(GIS)。

下载地址

网友评论