RME Fireface UC音频设备驱动1.13版For MacRME Fireface UC音频设备驱动1.13版For Mac标题图

RME Fireface UC音频设备驱动1.13版For Mac

更新时间:2009-08-21
  • 下载次数:871
  • 软件大小: 0.24MB
  • 软件类型: 正式版
  • 软件语言:简体中文

软件平台:Win9x/Me/NT/2000/XP/2003

无插件 安全 正式版

软件介绍

RME Fireface UC音频设备驱动1.13版For Mac(2009年8月20日发布) Fireface UC(USB Compact)是完全基于火线版Fireface400制作的USB 2.0音频接口,36通道,648通道的内部调音台矩阵,最高24bit/192kHz精度。使用最新的RME Hammerfall核心,有着低延迟和高稳定性。这是其最新驱动。适用型号:Fireface UC

网友评论