Fujitsu富士通Printia LASER XL系列打印机驱动22.1.3.0版For Win2000_XP_2003_Vista_2008Fujitsu富士通Printia LASER XL系列打印机驱动22.1.3.0版For Win2000_XP_2003_Vista_2008标题图

Fujitsu富士通Printia LASER XL系列打印机驱动22.1.3.0版For Win2000_XP_2003_Vista_2008

更新时间:2009-06-25
  • 下载次数:624
  • 软件大小: 10.14MB
  • 软件类型: 正式版
  • 软件语言:简体中文

软件平台:Win9x/Me/NT/2000/XP/2003

无插件 安全 正式版

软件介绍

Fujitsu富士通Printia LASER XL系列打印机驱动22.1.3.0版For Win2000/XP/2003/Vista/2008(2009年6月19日发布) 具体支持如下型号的打印机:XL-5250、XL-5310、XL-5320、XL-5330、XL-5340、XL-5350、XL-5370、XL-5400、XL-5510、XL-5710、XL-5720、XL-5730、XL-5750、XL-5770、XL-5810、XL-5900、XL-6010、XL-6100、XL-6200、XL-6300、XL-6700、XL-9260、XL-9280、XL-9281、XL-9310、XL-9311、XL-9380、XL-9400、XL-9440、XL-9500

网友评论