ASRock华擎NF6-GLAN主板最新BIOS 1.50版

ASRock华擎NF6-GLAN主板最新BIOS 1.50版

  • 更新时间:2009-04-14
  • 下载次数:9
  • 软件大小: 1.0MB
  • 软件类型: 正式版
  • 软件语言:简体中文
  • 软件评分:

软件平台:Win9x/Me/NT/2000/XP

无插件 安全 正式版

软件介绍

  ASRock华擎NF6-GLAN主板最新BIOS 1.50版(2009年4月14日发布)新版BIOS更新如下:1.Legacy USB Support默认为激活状态。2.Front Panel默认为激活状态。适用型号:NF6-GLAN