EVGA X58 SLI Classified主板最新BIOS S21H版EVGA X58 SLI Classified主板最新BIOS S21H版标题图

EVGA X58 SLI Classified主板最新BIOS S21H版

更新时间:2009-04-10
  • 下载次数:3
  • 软件大小: 0.63MB
  • 软件类型: 正式版
  • 软件语言:简体中文

软件平台:Win9x/Me/NT/2000/XP

无插件 安全 正式版

软件介绍

  EVGA X58 SLI Classified主板最新BIOS S21H版For DOS(2009年4月10日发布)更新了CPU微代码

下载地址

历史版本下载

网友评论