Gigabyte技嘉GA-MA78GPM-DS2H主板最新BIOS F4B版Gigabyte技嘉GA-MA78GPM-DS2H主板最新BIOS F4B版标题图

Gigabyte技嘉GA-MA78GPM-DS2H主板最新BIOS F4B版

更新时间:2009-04-01
  • 下载次数:71
  • 软件大小: 0.54MB
  • 软件类型: 正式版
  • 软件语言:简体中文

软件平台:Win9x/Me/NT/2000/XP

无插件 安全 正式版

软件介绍

  Gigabyte技嘉GA-MA78GPM-DS2H主板最新BIOS F4B版(2009年4月1日发布)新版BIOS更新如下:1.增强Phenom II CPU的兼容性。2.增强板载声卡的兼容性。3.提升内存兼容性。适用型号:GA-MA78GPM-DS2H

网友评论